Přinášíme více než 19 let v mezinárodní přepravě a logistice.


parallax background
logo_web

Společnost STARLOG, s. r. o. nabízi kompletní služby v oblasti mezinárodní a tuzemské přepravy zboží.

Mnoholeté zkušenosti našich zaměstnanců a více než 820 spokojených klientů nám zajišťují pevné postavení na trhu, a Vám tak jistotu že i Vaše zakázka bude zpracována s nejvyšší péči a odborným osobním přístupem.

Budeme velmi potěšení, pokud se rozhodnete pro naše služby a dáte nám možnost přesvědčit Vás o naší spolehlivosti.

Silniční přeprava
Zajišťujeme mezinárodní i tuzemské přepravy kusových, malovozových a celovozových zásilek prostřednictvím rozvinuté sítě zahraničních partnerů.
Letecká přeprava
Zajišťujeme širokou škálu služeb v oblasti leteckých přeprav. Vaše exportní i importní zásilky přepravíme z/do všech celních letišť na světě.
Námořní přeprava
Zajišťujeme námořní přepravu zboží z/do všech přístavů světa. Navrhneme optimální řešení způsobu přepravy podle charakteru zásilky, ať jde o přepravy kontejnerové, kusové, volně loženého zboží či přepravy vozidel nebo nebezpečných nákladů. Vaše zboží opatříme zámořským balením, zajistíme jeho celní odbavení a sjednáme dopravní pojištění. Pro zboží v dřevěných obalech zajistíme fumigační certifikáty, vyžadované při vývozu např. do Austrálie, Číny, USA či Indie.
Přeprava nestandardních zásilek
Přeprava hmotnostně a rozměrově nadlimitních zásilek.
Expresní přeprava
Expresní přeprava zásilek všech typů a velikostí z domu do domu.
Celní odbavení
Zařídíme veškeré celní formality pro export i import Vašich zásilek, a to včetně vystavení veškerých potřebných dokladů (JSD, JSDd, EUR1, T1, TCP, DCH, DCHd, CMR, vyhotovení Carnetu ATA, TIR…). Vyhotovíme celní záznam. Poskytneme celní záruku při zastupování a vyhotovíme zjednodušené celní prohlášení. Postaráme se i o propouštění zboží do volného režimu, uskladnění v celním skladu a neutralizaci dokumentů.
Skladování
Nabízíme komplexní logistické služby v oblasti skladování a vnitrostátní distribuce s návazností na mezinárodní silniční přepravy.
Intrastat
Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU (souvisí se změnou celního řízení po vstupu ČR do EU).
parallax background